Obecní knihovna Sazovice


Pasování čtenářů 2015

Pasování prvňáčků na čtenáře 2015

 

 

Stalo se tradicí, že v posledním měsíci každého školního roku připravujeme v obecní knihovně, společně s paní ředitelkou ZŠ v Sazovicích, Mgr. Věrou Velískovou, a paní starostkou obce, Editou Hrbáčkovou, pro děti prvního ročníku slavnostní pasování na čtenáře.

V letošním roce tato akce proběhla v Obecní knihovně v Sazovicích 16. června 2015 a bylo to již 6. slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.  Do řad čtenářů bylo přivítáno 7 prvňáčků Základní školy v Sazovicích a to 5 chlapců a 2 dívky.

Stát se čtenářem nebylo pro děti vůbec jednoduché. Děti měly za úkol ukázat, nejen svým rodičům, ale i babičkám a dědečkům, co se za celý rok ve škole naučily.

Na úvod dětem přednesly Kamilka Jurčová a Klárka Nejezová, spolu s paní ředitelkou básničku o písmenkách.

Pak jsem se ujala slova já, v letošním roce trochu netradičně, ne jako knihovnice, ale jako královna Knihomila. Hned po přivítání se děti s chutí pustily do práce a s písmenek poskládaly slovo „POHÁDKA“. No a jak už to v pohádkách chodí, musely děti splnit tři úkoly, aby získaly tři drahokamy na korunu královny Knihoslavy, která se s korunkou bez drahokamů nemohla slavnosti zúčastnit.

Děti velice rychle splnily první dva úkoly – z úryvků pohádek poznávaly, jak se pohádka jmenuje a podle popisu a charakteristiky, měly poznat pohádkové postavy. Druhým úkolem bylo přiřadit k sobě pohádkové dvojice. Drahokamy, které si děti za úkoly zasloužily, byly uloženy ve zlatých truhličkách, ale i ty musely děti ještě v prostorách knihovny najít.

Aby si děti trochu odpočinuly, přečetla jim paní starostka veršovanou pohádku od Františka Hrubína - O chytrém Budulínkovi. Děti pozorně poslouchaly.

Potom měly splnit úkol poslední a to, ukázat, jak ony umí číst. Četly také pohádku o Budulínkovi. Všichni četli na výbornou. Ještě jsme si chvíli povídali, jaký byl Budulínek v první pohádce a jak se choval Budulínek v pohádce, kterou četly samy. A že opravdu pozorně poslouchaly, tak jim vůbec nedělalo problém rozdíly najít.

Tím byl splněn i třetí úkol. Dětem se podařilo najít i třetí drahokam, který dozdobil královskou korunu. A to už mohla přijít paní starostka v roli mé sestry, královny Knihoslavy, aby svým mečem slavnostně pasovala každého prvňáčka na čtenáře.

Před pasováním ještě děti odříkaly čtenářský slib a už nic nebránilo tomu, aby se všichni stali čtenáři naší krásné knihovny. Na památku, na tento den každý prvňáček dostal pamětní list, knihu českých pohádek, medaili a nechyběla ani sladkost.

Naši noví, malí čtenáři jsou moc šikovní a já věřím, že budou knihovnu rádi navštěvovat a že je v tom rodiče i prarodiče budou podporovat a sami půjdou příkladem.

 

 

Na čtenáře byli dne 16. června 2015 slavnostně pasováni:

Judas Filip                         

Ryška Filip

Kozel Jakub 

Potočný Radim                                           

Přibyl Lukáš   

Ordáňová Nela

Somerová Nicole                     

 

 

Marie Ordáňová

 

 

 

Pasování čtenářů - fotogalerie

 

Pasování čtenářů - fotogalerie ZŠ a MŠ Sazovice

 

E-mail: knihovna.sazovice@email.cz