Obecní knihovna Sazovice


O nás

Pamětní list k slavnostnímu otevření knihovny

Knihovní řád s Dodatkem

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zajišťuje pravidelné zápůjčky výměnného souboru knih 3x za rok pro obohacení půjčovního fondu.

Zřizovatelem knihovny je obec Sazovice, která stále spolupracuje s Městskou knihovnou Otrokovice. Metodická pomoc  je zajišťována na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městskou knihovnou v Otrokovicích.

Historie knihovny
Podobně jako ve většině jiných obcí byla i v Sazovicích škola nositelkou kultury a osvěty. Kromě ní působila v obci už od roku 1900 Čtenářská beseda, jejíž činnost se zaměřovala na přednášky a půjčování knih a stala se základem pro pozdější obecní knihovnu. 
Zpočátku neměla obecní knihovna stálé místo a několikrát se stěhovala. V 50. letech 20. století se nacházela ve škole a funkci knihovníka vykonávali učitelé J. Foukal, N. Juráková a B. Pospíšil. V roce 1950 měla 422 svazků (281 knih tvořila beletrie, 141 knih bylo naučných a politických). Průměrný počet čtenářů byl 44, výpůjček 380. Později byla knihovna umístěna ve společenském sále hospody u Kučerů, načas našla místo v domě č. 6 u Ryšků (byla zde uskladněna ve dvou skříních), pak se přestěhovala do hospody u Václavků a následovně na Bědachov do domu č. 58 ke Kovářům, kde se říkalo „U Metůdků“. Zde již půjčoval knihy pan Ladislav Marek č. 37 a od r. 1972 jeho dcera Marie Ordáňová, která je místní knihovnicí dodnes. Od 70. let sídlila knihovna v přístavbě k budově školy. Od roku 2010 sídlí na Obecním úřadě. Finanční prostředky na provoz poskytoval OÚ Zlín a od r. 1996 přispívá knihovně i obec, pod jejíž správu knihovna cele přešla od 1. 1. 2002.

(zdroj: Věra Nejezová, Věra Velísková: Sazovice : 640 let od první písemné zmínky o obci)

 

 

E-mail: knihovna.sazovice@email.cz