Obecní knihovna Sazovice


Akce

Školní družina v knihovně 17. září 2015Čtení pro školní družinu

 

Na čtvrtek 12. června 2014 jsem pro děti ze školní družiny Základní školy v Sazovicích

připravila čtení pohádky od Hanse Christiana Andersena.

Děti jsem krátce seznámila s životopisem a dílem uvedeného autora. Hodně pohádek děti znaly, ale nakonec jsme vybrali jednu, kterou nikdo neznal. A byla to hned první pohádka z  knihy „Pohádky“, která se jmenovala „Křesadlo“.

Myslím si, že se dětem líbila, protože jsme si ji znovu převyprávěli a vysvětlili si, čemu děti dost dobře neporozuměly.


Fotogalerie Čtení pro školní družinu


Marie Ordáňová, knihovnice

 

Beseda s dětmi ze Základní školy v Sazovicích

Děti 1. a 2. třídy Základní školy v Sazovicích přišly 1. dubna 2014 do naší knihovny na besedu:  Ondřej Skora – známý spisovatel a kreslíř, který rád psal knížky pro děti a sám je také ilustroval.

Děti si vyslechly stručný životopis tohoto spisovatele. Byly také dotazovány, co sami znají ze života tohoto spisovatele a hlavně jaké znají jeho knihy a kdo jsou hrdinové těchto knih.

Ferdu mravence znali všichni, tak jsem pro ně vybrala a přečetla jim povídku z knihy „Uprchlík na ptačím stromě“. Všichni pozorně poslouchali.

Potom děti dostaly k vymalování obrázky s postavičkami Ferdy mravence, Berušky, brouka Pytlíka a dalších. Moc se jim to povedlo – výkresy zůstaly k nahlédnutí v knihovně.

Děti také předvedly dramatizaci pohádky o zvířátkách – „Boudo budko, kdo v tobě přebývá…“

Nakonec jsme všichni přednášeli básničku „Polámal se mraveneček“, kterou každý zná. Napsal ji Josef Kožíšek a ilustroval Ondřej Sekora.

 

 

Téhož dne přišly do knihovny i děti z 3. a 4. třídy Základní školy v Sazovicích. Pro ně jsem si přichystala besedu o spisovateli Václavu Čtvrtkovi, který také rád psal pro děti.

Protože se o něm děti ve škole učily, tak dokázaly povídat samy a já jsem jen něco málo doplnila. Většinu pohádek děti také znaly, tak jsem jim přečetla z méně známe knihy Václava Čtvrtka  „Čtyři Breberkos“ - není to pohádka, ale povídání o 2 chlapcích, jedné dívce a malém pejskovi. Děti pozorně a se zájmem naslouchaly.

Besedu jsme zakončili malým testem „Co víš o Václavu Čtvrtkovi a jeho pohádkách?“ Ne všem se podařilo test stoprocentně zvládnout, ale ten, kdo pozorně poslouchal, když jsme si vyprávěli, ten dosáhl plný počet bodů.

A ještě jeden úkol měly děti splnit. Na nástěnce byly vystaveny jejich výkresy z pohádkovými motivy a děti měly poznat, které pohádky jsou na výkresech vyobrazeny a která pohádka, nebo kolik pohádek je od Ondřeje  Sekory a kolik od Václava Čtvrtka.  Chvíli nám to trvalo, ale potom jsme se úspěšně dopočítali.

 

Je vidět, že i v dnešní, uspěchané době mají děti o čtení a návštěvu knihovny nemalý zájem

a nás může jenom těšit, že naše aktivita zaměřená na propagaci čtení a podporu čtenářství, není marná.

 

 

Fotogalerie - Beseda v knihovně - duben 2014 

Fotografie z obou besed

– prvních 9 fotografií  je z besedy se žáky 1. a 2. třídy

- dalších  8 fotografií  je z besedy se žáky 3. a 4. třídy

 

Marie Ordáňová, knihovnice

E-mail: knihovna.sazovice@email.cz