Obecní knihovna Sazovice


Pasování čtenářů 2014

Pasování prvňáčků na čtenáře 2014

 

Ani jsme se nenadáli a školní rok 2013/2014 je za námi. Těsně před prázdninami, 11. června 2014, přišlo do Obecní knihovny v Sazovicích 10 prvňáčků ze Základní školy v Sazovicích ukázat, co se všechno za celý rok stihli ve škole naučit.

Společně s paní ředitelkou ZŠ v Sazovicích, Mgr. Věrou Velískovou, a paní starostkou obce, Editou Hrbáčkovou, jsme pro děti připravily již 5. slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Této slavnostní akce se zúčastnila také paní kronikářka obce, Mgr. Věra Nejezová a pozvání neodmítli ani rodiče dětí, babičky i dědečkové.

Před zahájením, paní starostka přednesla motivační básničku, jak je důležité znát všechna písmena. S písmen se skládají slabiky, pak slova, věty, až nakonec vznikne knížka.

Po přednesu jsem se slova ujala já, přivítala jsem všechny přítomné, ale hlavně 3 dívky a 7 správných kluků, kteří se chtěli stát čtenáři naší knihovny.

Sdělila jsem jim, že to nebudou mít vůbec jednoduché, že nám musí ukázat, jestli doopravdy umí číst a psát písmenka. Děti se nezalekly a s přehledem vyluštily křížovku, která skrývala tajenku „ČISTOTA“.

Dala jsem dětem otázku, proč je důležité být čistý, upravený a mít kolem sebe pořádek?  Nevěřili byste, kolik jsme se dověděli důvodů.

Potom paní starostka přečetla povídku „Děravý zoubek“ z knihy o Martínkovi od Eduarda Petišky. Děti věděly, že musí pozorně poslouchat, aby pak dokázaly odpovídat na dotazy, co se Martínkovi přihodilo. Děti nezaskočila žádná všetečná otázka.

Ale to mi pořád ještě nestačilo.  Každý žáček dostal kartičku s písmenkem a z těchto písmenek měly děti dohromady složit název pohádky. I to se jim bez problému povedlo. A když už měli název pohádky „ČERNÁ BERTA“, tak museli jeden po druhém kousek pohádky přečíst. Byla to radost je poslouchat, opravdu, všichni prvňáčci krásně četli. Splnili ještě jeden úkol – lehce seskládali tuto pohádku z obrázků. Pak už nebyl důvod je dál zkoušet.

Paní starostka si nasadila královskou korunu, do ruky vzala meč, děti se postavily do řady, jednohlasně odříkaly slib a paní starostka je položením meče na rameno pasovala na čtenáře.

Každý čtenář dostal diplom, pohádkovou knížku s věnováním, od paní ředitelky dostal každý žáček balíček pro ústní hygienu a od paní starostky, čokoládu – prý taky něco na zub!

Přestože zrovna, ten den bylo úmorné vedro, všichni jsme se potili, nikomu nám to nevadilo, protože jsme byli spokojeni. Rodiče a prarodiče z toho, jak mají šikovné děti a vnuky a my pořádající z toho, že se to všem líbilo a hlavně, že dětem četba přináší radost a že se v naší knihovně cítí jako doma.

 

Na čtenáře byli dne 11. června 2014 slavnostně pasováni:

Hrbáček Antonín                 

Janík Lukáš                        

Kuneta Tomáš                    

Řihák Josef                        

Štrom Vojtěch 

Tkáč Dominik

Vlček Oldřich

Jurčová Kamila   

Kunetová Eliška                

Nejezová Klára


Fotogalerie z pasování 2014 

 

 

Marie Ordáňová, knihovnice

 

 

 

Takto ztvárnily děti pohádku Černá Berta – výkresy jsou vyvěšeny na nástěnce v Obecní knihovně v Sazovicích.

 

 

 

 

Pasování na čtenáře 2013

Vítáme nové čtenáře do naší knihovny

1. Doležel Jaroslav      4.  Horáčková Aneta

2. Ryška Alex             5.  Matoušková Jana

3. Šesták Martin         6.  Zbořilová Gabriela           
                                

V pátek 14.6.2013 se uskutečnilo v Obecní knihovně Sazovice již 4. pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování se zúčastnilo 6 prvňáčků, spolu s paní ředitelkou Základní školy v Sazovicích, Mgr. Věrou Velískovou, která se aktivně podílela na přípravě této akce. Dále byla přítomna paní starostka obce Sazovice, Edita Hrbáčková, rodiče, babičky a ostatní příbuzní dětí.
Po přivítání, byly děti seznámeny s tím, že musí splnit alespoň tři úkoly, aby se mohli stát opravdovými čtenáři naší knihovny. Za každý splněný úkol děti dostaly drahokam, který byl paní starostkou nalepen na královskou korunu.
Jako první měly děti za úkol, podle části přečteného textu, uhodnout názvy pohádek.  Druhým úkolem bylo hledání pohádkových dvojic a podle popisu pohádkových postav uhodnout o jakou postavu se jedná.
Bylo vidět, že se děti v pohádkách vyznají a že je také dobře znají, tak jsem jim přečetla několik zajímavostí z naučné knížky o ptácích, kde se děti mimo jiné dověděly, zda jsou sovy skutečně moudré. (ZŠ v Sazovicích má ve znaku sovu)
No a třetí a poslední úkol - každý prvňáček předvedl, jak umí číst ze slabikáře.
I to děti bez chybičky zvládly. S přehledem vyřešily každý úkol, na královské koruně zářily tři diamanty a děti se staly čtenáři naší knihovny. Každý čtenář dostal na památku knížku, diplom, na který se sám podepsal a také byl odměněn malou sladkostí.

Marie Ordáňová, knihovnice

Fotografie z pasování čtenářů

 

Pasování na čtenáře - 2010

 

 

E-mail: knihovna.sazovice@email.cz